Óvodánk jelenleg két vegyes korcsoporttal működik.

Az " A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című pályázat keretében megújult az óvodánk. Kialakításra került még egy csoportszoba.

A két csoportszobából az egyik, valamint a mosdó és a tornaszoba is teljesen új épületszárnyban lett kialakítva. Fejlesztőszoba, nevelői és vezetői szoba is készült a felújítás során. Jelenleg melegítő konyhával rendelkezik az óvoda.

Csoportszobáink tágasak, galériával megnövelve a játékhoz szükséges területet. Új bútoraink, megfelelő mennyiségű és minőségű játékeszközeink vannak, melyeket (lehetőségeinkhez mérten) folyamatosan bővítünk.

Udvarunk nagy területű, a pályázat előírása szerint további területtel is bővült.

Füves rész: mászókák, hinták, tornaszerek, babaházak, homokozók, csúszdák és a tavasztól őszig felállított hatalmas trambulin nagyszerű lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre.

Térköves terület: Esős, sáros időben is biztosítja a gyermekek szabad levegőn való mozgását (labda, kosárlabda, futóbicikli, libikóka, felfestett ugróiskolák).

Melléképület: kisebb része ételhulladék raktár, egyik fele játékraktár, másik fele fedett, zárható többcélú helyiség, mely biztosítja a kinti étkezést, a különböző alkotó tevékenységek lehetőségét, mint egy nyitott terasz.

Óvodánk eszköz felszereltsége megfelelő, mely köszönhető a most elnyert pályázatnak és a szülők támogatásának.

A szomszédos telekre megálmodott közlekedési pálya megvalósulásával hatékonyan és tudatosan fejleszthetőek azok a képességek, amelyekre a gyermekeknek szüksége van a biztonságos közlekedés során.

Személyi adottságaink:

Három főiskolai végzettségű óvodapedagógus, kettő szakvizsgázott, közülük jelenleg egy fő tartós távolléten van gyermekével. Kettő képesített pedagógiai asszisztens és kettő szakképzett dajka látja el a feladatokat.

A családi nevelést kiegészítve kiemelt feladatunk a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, meglévő hátrányaik csökkentése.

Az óvodapedagógusaink szakmai továbbképzései, figyelembe véve helyi sajátosságainkat, valósulnak meg.

Napi nevelő munkánkban fontos szerepet kap a biztonságos, nyugodt légkör kialakítása és az iskolai élet megkezdéséhez szükséges képességek kialakítása, egyéni differenciált fejlesztés alkalmazásával. Biztosított gyermekeink részére logopédiai foglalkozás, fejlesztő foglalkozás, gyógypedagógiai rehabilitáció, alapozó terápia.

Jövőképünk

Egy olyan óvoda ahol családiass hangulatú, érzelmileg meleg, biztonságos, egészséges környezetben otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny, kiegyensúlyozott emberkék élik boldog, élményekben gazdag tevékeny gyermekkorukat. Ahol az óvodai élet mindennapjait, az önfeledt játék, szabad tevékenység jellemzi. Értelmileg- érzelmileg kiegyensúlyozott, testileg fejlett, jól szocializált gyermekeke nevelése zajlik az ennek megfelelően kidolgozott pedagógiai programunk alapján.

Küldetésnyilatkozat

Társadalmi szempontból óvodánk a jövő felnőtt közösségeinek megalapozó intézménye. Az óvodai nevelőmunka során ezért nagy figyelmet fordítunk arra, hogy  a gyermekek életkorának megfelelően megalapozzunk azokat a jártasságokat, készségeket, amelyek a későbbi iskolai munkaformához való alkalmazkodásban nélkülözhetetlenek. Kiemelt feladataink között tartjuk számon az emberi kapcsolatok építéséhez szükséges képességek megalapozását, a munkára nevelést, a szokásrendszerek kialakítását. Munkánk során nevelőtestületünk az írott és íratlan pedagógus etikai normákat szem előtt tartja. 


Fakultatív programok© 2023 Attalai Aprók Háza Óvoda Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el